Cenovnik prevoda

*CENOVNIK USLUGA PREVODA SA OVEROM

cenovnik-prevoda-za-engleski-jezik

* Cena se odnosi na jednu prevodilačku stranu, odnosno 1600 karaktera sa razmacima.

* Hitni prevodi na engleski jezik ili sa engleskog su oni prevodi koje stranka traži u roku kraćim od 24 sata i na njih se primenjuje poseban tarifnik (plave kolone).