Cenovnik prevoda

*CENOVNIK USLUGA PREVODA SA OVEROM

* Cena se odnosi na jednu prevodilačku stranu, odnosno 1600 karaktera sa razmacima.