Архиве ознака: sudski prevodilac novi sad

Sudski tumač za engleski jezik i javni beležnik

Nekada je potrebno da sudski tumač overi dokument koji je već prethodno bio overen kod javnog beležnika. Javni beležnik potvrđuje verodostojnost određenog dokumenta, isprave a to mogu biti između ostalog overa potpisa, prepisa, odluka upravljanja organa pravnog lica, itd. Ukoliko je potrebno da se već overen dokument prevede i overi na strani jezik, tada je potrebno kontaktirati sudskog tumača, jer pečatom javnog beležnika nije moguće pravdati ispravnost prevedenog teksta izvornika.

Malo tumačenje terminologije: Sudski prevodilac za engleski jezik

Sudski prevodilac za engleski jezik je osoba koja je položila stručni ispit za sudskog prevodioca i stekla zvaničnu licencu (pečat). Sudski prevodilac se postavlja za određeni sud u zemlji. Pečatom sudski prevodilac potvrđuje istovetnost prevoda i izvornika (dokumenta koji se podnosi na prevod i overu). Sudski prevodilac ni u kom slučaju ne može i ne sme da u svom overenom prevodu nešto menja i dodaje čega nema u originalu. To podrazumeva i štamparske greške (npr. permutovana slova nečijeg imena) u izvorniku. Zbog toga je od izuzetnog značaja da stranka prvo proveri izvornik da nema eventualnih grešaka, pa tek onda dostavi sudskom prevodiocu taj dokument na prevod i overu. Sudski prevodilac nije dužan da ispravlja greške ovog tipa u svom prevodu.
Наставите са читањем