Blog

Rad i tokom vanredne situacije

I u ovim vremenima izazova i globalne pandemijske situacije radimo bez prestanka prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski, sa overom ili bez. Sve što treba da uradite je da se obratite na broj telefona ili pismeno mejlom. Molimo cenjene klijente da, ukoliko je moguće, sva dokumentacija za prevod bude poslata mejlom, kako bi se smanjio fizički kontakt na minimum, naravno, sve u cilju odgovornog ponašanja. Prevod možete i dalje da preuzmete lično ili Vam ga možemo poslati mejl. Isto tako, plaćanje i dalje možete obaviti po preuzimanju dokumenta ili uplatom na račun u banci.

Sudski tumač za engleski jezik i javni beležnik

Nekada je potrebno da sudski tumač overi dokument koji je već prethodno bio overen kod javnog beležnika. Javni beležnik potvrđuje verodostojnost određenog dokumenta, isprave a to mogu biti između ostalog overa potpisa, prepisa, odluka upravljanja organa pravnog lica, itd. Ukoliko je potrebno da se već overen dokument prevede i overi na strani jezik, tada je potrebno kontaktirati sudskog tumača, jer pečatom javnog beležnika nije moguće pravdati ispravnost prevedenog teksta izvornika.

Tipovi dokumenata koji se prevode na engleski jezik

Prevod obrazaca, formulara, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i nekažnjavanju, kao i bilo koji dokument izdat od strane sudova prevodim brzo i prioriteno. Pošto je u pitanju dokumentacija koja se podnosi u specifične svrhe (npr. podnošenje komplet dokumentacije za dobijanje vize) bitno je da i izvorni tekst bude sačinjen tehnički ispravno (pečat, datum i štambilj) jer, kao što je već rečeno, sudski tumač ne sme da stavi na svoj prevod ono čega nema u izvornom tekstu, niti da ispravlja slovne i tehničke greške.
Наставите са читањем

Malo tumačenje terminologije: Sudski prevodilac za engleski jezik

Sudski prevodilac za engleski jezik je osoba koja je položila stručni ispit za sudskog prevodioca i stekla zvaničnu licencu (pečat). Sudski prevodilac se postavlja za određeni sud u zemlji. Pečatom sudski prevodilac potvrđuje istovetnost prevoda i izvornika (dokumenta koji se podnosi na prevod i overu). Sudski prevodilac ni u kom slučaju ne može i ne sme da u svom overenom prevodu nešto menja i dodaje čega nema u originalu. To podrazumeva i štamparske greške (npr. permutovana slova nečijeg imena) u izvorniku. Zbog toga je od izuzetnog značaja da stranka prvo proveri izvornik da nema eventualnih grešaka, pa tek onda dostavi sudskom prevodiocu taj dokument na prevod i overu. Sudski prevodilac nije dužan da ispravlja greške ovog tipa u svom prevodu.
Наставите са читањем